U 3.MAJ Brodogradilištu porinut tanker "Palanca Cadiz“ za švedskog naručitelja WISBY TANKERS

U 3.MAJ Brodogradilištu u subotu 16. travnja, u 11,00 sati s Navoza 1 u more je porinuta gradnja 731 koju 3.MAJ Brodogradilište gradi za švedsku kompaniju WISBY TANKERS.

Direktor 3.MAJ Brodogradilišta, gospodin Domagoj Klarić, pozdravio je sve prisutne te u svom obraćanju posebno zahvalio naručitelju na iznimno uspješnim odnosima te naglasio kako je dugogodišnja suradnja Wisby Tankersa i Brodogradilišta prerasla strogo poslovne okvire. Izvršni direktor Wisbyja, gospodin Jonas Engstorm, posebno se zahvalio radnicima koji su sudjelovali u gradnji tankera na uloženom trudu i angažmanu.

Operaciju porinuća uspješno je vodio voditelj porinuća Reuf Mahmić, riječi blagoslova i mirno more brodu i njegovoj posadi udijelio je velečasni Luka Lučić, a prva dama porinuća bila je gospodična Danijela Rimanić - Konstruktor – Projektant u Odjelu Trupa koja je presijecanjem vrpce brodu PALANCA CADIZ zaželjela dobro more: „Želim mu dugu i uspješnu plovidbu svjetskim morima, te da uvijek bude na ponos svojim graditeljima, a posadu da uvijek vrati sretno i sigurno svome domu”. Kobilica za gradnju 732, samoiskrcavajući brod za prijevoz rasutog teretsa koju 3. MAJ gradi za kanadsku kompaniju ALGOMU, na isti navoz položena je nakon porinuća. Neposredno nakon porinuća gradnje 731 održana je i svečanost kumovanja, za istog brodovlasnika, već porinute gradnje 730 na Vezu broj 2. Kuma gradnje 730, gospođa Helena Salamon dala je ime brodu PALANCA RIO, zaželjela mu sigurno plovidbu i mirno more. Budući da je tanker bio porinut u subotu, brojni su građani svojim dolaskom upotpunili svečanost.