Odluke i dokumenti

Javna objava sukladno rješenju Trgovačkog suda u Rijeci posl. br. 5 R1-138/2019-2, od 24. listopada 2019.
Obavijest o objavi Zapisnika sa izvještajnog ročišta za ULJANIK d.d. u stečaju
Obavijest o objavi Podneska od 14.10.2019. sa izvješćem stečajne upraviteljice ULJANIKA d.d. u stečaju
Objavljeno Rješenje – utvrđene i osporene tražbine za ULJANIK d.d. u stečaju
Priopćenje o objavi Rješenja Trgovačkog suda u Pazinu o imenovanju stečajne upraviteljice ULJANIK d.d. u stečaju
Priopćenje o objavi Zapisnika za ULJANIK d.d. u stečaju sa ispitnog i izvještajnog ročišta
Priopćenje o odluci Skupštine vjerovnika ULJANIK d.d. u stečaju
Priopćenje o objavi Izvješća o financijsko-gospodarskom stanju dužnika za ULJANIK d.d.
Priopćenje o objavi zaključaka za ULJANIK d.d. i ULJANIK Strojogradnju Diesel d.d.
Priopćenje o objavi Podneska za ULJANIK d.d. u stečaju, Pula
Priopćenje o objavi popisa vjerovnika i pregleda imovine i obveza za ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.
Izvješće stečajnog upravitelja ULJANIK d.d.
Obavijest o prelasku sa Službenog na Redovito tržište Burze
Priopćenje o izvršenoj predaji gradnje 530
Zaključak o prodaji St-95/2019-67
Podnesak – elaborat nalaza i mišljenja
Punomoć za potpisivanje i prijavu tražbine
Javni poziv radicima ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju na preuzimanje i potpisivanje prijave tražbina
Rješenje - otvaranje i zaključenje stečajnog postupka za USCS d.o.o., Pula
Rješenje – sazivanje prve sjednice odbora vjerovnika ULJANIK d.d.
Priopćenje o Rješenju – sazivanje prve sjednice odbora vjerovnika ULJANIK Brodogradilište
Obavijest o raskidu ugovora za novogradnju 532
Obavijest o imenovanju člana Nadzornog odbora
Priopćenje o Rješenju – otvaranje stečajnog postupka za ULJANIK d.d. Pula
Priopćenje o ishodu ročišta za ULJANIK d.d.
Priopćenje o Rješenju – otvaranje stečajnog postupka za ULJANIK Brodogradilište d.d. Pula
Priopćenje o Zapisniku sa ročišta za ULJANIK Brodogradilište d.d.
Priopćenje o ishodu ročišta za USCS d.o.o.
Priopćenje o ishodu ročišta za ULJANIK Brodogradilište d.d.
Priopćenje o Zapisniku sa ročišta za ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.
Priopćenje o ročištu – ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.
Priopćenje o Zapisniku sa ročišta za ULJANIK TESU d.d
Priopćenje o ročištu za ULJANIK TESU d.d
Priopćenje o Zapisniku sa ročišta ULJANIK d.d
Priopćenje o Izvječću za povezano društvo ULJANIK TESU d.d
Priopćenje o ročištu za ULJANIK d.d.
Priopćenje o Rješenju – otvaranje i zaključenje stečajnog postupka za ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o.
Priopćenje o Izvješću privremene stečajne upraviteljice za ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d.
Obavijest o održanoj zajedničkoj sjednici Nadzornog odbora i Uprave ULJANIKA d.d.
ULJANIK, d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik
3.MAJ Brodogradilište d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - Godišnji upitnik
Priopćenje o ročištu za ULJANIK Brodogradilište, d.d.
Obavijest o zahtjevu kupca za povratom avansnih uplata za novogradnju 500
Očitovanje na upit od 18.04.2019. oko promjene cijene
Priopćenje o ročištu održanom 17. travnja 2019. 3.MAJ Brodogradilište d.d.
Priopćenje o molbi za prolongat ročišta zakazanog za 17.4.2019. 3.MAJ Brodogradilište d.d.
Očitovanje na upit od 16.04.2019. oko promjene cijene
Dopuna priopćenja od 28.03.2019 oko termina ročišta 3. MAJ Brodogradilište d.d.
Rješenje o otvaranju stečajnog postupka za ULJANIK Proizvodnja opreme d.d.
Priopćenje o održanom ročištu za USCS d.o.o.
Priopćenje o održanom ročištu za ULJANIK Proizvodnja Opreme d.d.
Očitovanje na upit od 08.04.2019 oko promjene cijene
Priopćenje ULJANIK PIS d.o.o.
Priopćenje o imenovanju direktora 3. MAJ Brodogradilište d.d
Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava
Očitovanje na upit od 04.04.2019 oko promjene cijene
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2019.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2019.
ULJANIK d.d. - Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE od 3.4.2019.
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE od 1.4.2019.
ULJANIK d.d. - Obavijest o raskidu ugovora za novogradnju 526
Priopćenje ULJANIK PIS d.o.o.
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 28.02.2019.
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 28.02.2019.
ULJANIK d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Priopćenje o prijedlogu za otvaranje steč. postupka za ULJANIK d.d.
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o odgodi objave FI za 4Q 2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest o odgodi objave FI za 4Q 2018.
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Priopćenje o odabiru strateškog partnera ULJANIKA d.d.
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje 3. MAJ Brodogradilište
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.01.2019.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.01.2019.
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje 3 MAJ Brodogradilište
ULJANIK d.d. - Priopćenje otvaranje steč. postupka ULJANIK Poslovno inform. sustavi d.o.o.
ULJANIK d.d. - Ocitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Priopćenje o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka za ULJANIK Brodogradilište d.d.
ULJANIK d.d. - Obavijest o raskidu ugovora za Novogradnju 500
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Obavijest o raskidu ugovora za Novogradnju 531
ULJANIK d.d. - Informacija o završenom procesu prikupljanja ponuda
ULJANIK d.d. - Uljanik_Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Uljanik_Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Uljanik_Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Produženje postupka dubinske analize
ULJANIK d.d. - Obavijest o završetku postupka dubinske analize i poziv za dostavu ponuda za strateško partnerstvo
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.12.2018.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.12.2018.
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o prijedlogu vjerovnika za pokretanje stečajnog postupka
ULJANIK d.d. - Informacija o produženju dnevnog radnog vremena sobe za pregled podataka
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o rješenju Ministarstva pravosuđa
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o održanoj IGS 3. MAJ Brodogradilišta
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Informacija o izmjenama u radu sobe za pregled podataka
ULJANIK d.d. - Obavijest o otvaranju sobe za pregled podataka
ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i Uprave ULJANIKA d.d.
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.11.2018.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.11.2018.
ULJANIK d.d. - Uljanik_Očitovanje na upit ZSE od 3.12.2018.
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu društva 3. MAJ Brodogradilište d.d.
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2018.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2018.
ULJANIK d.d. - Priopćenje o imenovanju Uprave
ULJANIK d.d. - Priopćenje o ostavci člana Uprave
ULJANIK d.d. - Obavijest o blokadi računa
ULJANIK d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Priopćenje o imenovanju članova Nadzornog odbora
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE od 26.10.2018. o promjeni cijene dionica
ULJANIK d.d. - Reagiranje Uljanika na napise u medijima
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE o promjeni cijene dionica
ULJANIK d.d. - RGS 16.10.2018. - objava rezultata glasovanja
ULJANIK d.d. - Priopćenje o deblokadi računa
ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj Redovitoj glavnoj skupštini društva od 16. listopada 2018. godine
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o raskidu ugovora
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje
ULJANIK d.d. - Obavijest o raskidu ugovora za novogradnju 522
ULJANIK d.d. - Obavijest o raskidu ugovora za novogradnje 527, 528 i 733
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit Zagrebačke burze od 9.10.2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest o protuprijedlogu za GS sazvanu za 16.10.2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest o protuprijedlogu za GS sazvanu za 16.10.2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest o protuprijedlogu za GS sazvanu za 16.10.2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest o protuprijedlogu za GS sazvanu za 16.10.2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest o protuprijedlogu za GS sazvanu za 16.10.2018.
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 28.09.2018.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 28.09.2018.
ULJANIK d.d. - Priopćenje o imenovanju člana Nadzornog odbora
ULJANIK d.d. - Obavijest o blokadi računa
ULJANIK d.d. - Obavijest o protuprijedlogu za GS sazvanu za 16.10.2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest o raskidu ugovora za gradnju broda Nov. 529
ULJANIK d.d. - Obavijest o protuprijedlogu na t. 8.4. GS sazvanu za 16.10.2018.
ULJANIK d.d. - Priopćenje o ostavci člana Nadzornog odbora
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Očitovanje na upit ZSE
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE oko izdvajanja 3.MAJ Brodogradilište d.d.
ULJANIK d.d. - Obavijest o deblokadi računa
ULJANIK d.d. - Priopćenje o ostavci člana Nadzornog odbora
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest 05.09.2018.
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.08.2018.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.08.2018.
ULJANIK d.d. - Obavijest dioničarima
ULJANIK d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu društva ULJANIK d.d. 16.10.2018
ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit o promjeni cijene dionica ULJN-R-A od 4. 9.
ULJANIK d.d. - Priopćenje o blokadi računa
ULJANIK d.d. - Obavijest o raskidu ugovora za Novogradnje 514, 515, 524 i 525
ULJANIK d.d. - Priopćenje o održanoj sjednici NO ULJANIKA d.d.
ULJANIK d.d. - Obavijest dioničarima - nedostatak kvoruma GS sazvane za 31.8.2018.
ULJANIK d.d. - Priopćenje o isplati plaća
ULJANIK d.d. - Obavijest o deblokadi računa
ULJANIK d.d. - Obavijest o blokadi računa - očitovanje na upit Zagrebačke burze
ULJANIK d.d. - Reagiranje na netočne objave u medijima
ULJANIK d.d. - Priopćenje člana Uprave o davanju mandata na raspolaganje
ULJANIK d.d. - Poziv dioničarima ULJANIKA
ULJANIK d.d. - Priopćenje predsjednika Uprave o davanju mandata na raspolaganje
ULJANIK d.d. - Obavijest o ostavci na članstvo u Nadzornom odboru - dopuna
ULJANIK d.d. - Obavijest o ostavci na članstvo u Nadzornom odboru
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Odluke redovite GS
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o deblokadi računa
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest 17.8.2018.
ULJANIK d.d. - Priopćenje o predaji novogradnje 520 Apollo
3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.07.2018.
ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.07.2018.
ULJANIK d.d. - Priopćenje vezano uz Program restrukturiranja

ULJANIK d.d. - Jednostrani raskid ugovora o gradnji broda

ULJANIK d.d. - Poziv na redovitu Glavnu skupštinu društva ULJANIK d.d. 31.08.2018
ULJANIK d.d. - Obavijest o ostavci člana Nadzornog odbora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Poziv GS 2018.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac punomoći GS 2018.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac prijave GS 2018.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.06.2018.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.06.2018.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.05.2018.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.05.2018.

ULJANIK d.d. - Priopćenje o porinuću gradnje 514

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću broda

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.04.2018.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.04.2018.

ULJANIK d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2017.

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Priopćenje o imenovanju Uprave

ULJANIK d.d. - Godišnji upitnik Kodeksa Korporativnog upravljanja za 2017.

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Informacija o završenom procesu prikupljanja obvezujućih pisama namjere

ULJANIK d.d. - Produženje postupka dubinske analize i poziv za dostavu obv. pisma namjere

ULJANIK d.d. - Produženje postupka provođenja dubinske analize

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 28.02.2018.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 28.02.2018.

ULJANIK d.d. IGS 16022018 - objava rezulatata glasovanja

ULJANIK d.d. - Održana Izvanredna Glavna skupština Uljanika d.d.

ULJANIK d.d. - Obavijest o otvaranju sobe za pregled podataka

ULJANIK d.d. - Reagiranje na netočne objave u medijima

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Odluke izvanredne GS 09.02.2018

ULJANIK d.d. - Reagiranje na članak u Nacionalu 06.02.2018

ULJANIK d.d. - Reagiranje na članak u Glasu Istre 05.02.2018

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Odustanak od protuprijedloga

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Povlačenje - dnevni red

ULJANIK d.d. - Priopćenje o porinuću gradnje 530

ULJANIK d.d. - Priopćenje o ostavci člana NO-a - dopuna

ULJANIK d.d. - Priopćenje o ostavci člana NO-a

ULJANIK d.d. - Priopćenje 11.01.2018.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Prijedlog za izmjenu dnevnog reda i protuprijedlog odluke Glavne skupštine 3.MAJ Brodogradilište d.d.

ULJANIK d.d. - Priopćenje 11.1.2018.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.12.2017.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.12.2017.

ULJANIK d.d. - Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu društva ULJANIK d.d. 16.02.2018
ULJANIK d.d. - Očitovanje o novim materijalnim činjenicama

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu društva 3.MAJ Brodogradilište
ULJANIK d.d. - Priopćenje 27.12.2017

ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit o promjeni cijene dionica ULJN-R-A

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci broda

ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit o promjeni cijene dionica ULJN-R-A

ULJANIK d.d. - Obavijest o novim materijalnim činjenicama

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.11.2017.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.11.2017.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora

ULJANIK d.d. - Priopćenje

ULJANIK d.d. - Očitovanje na Upit o promjeni cijene dionica ULJN-R-A

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2017.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2017.

ULJANIK d.d. - Očitovanje na Upit o promjeni cijene dionica ULJN-R-A

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o ostavci člana NO

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.09.2017.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.09.2017.

ULJANIK d.d. - Obavijest o novim materijalnim činjenicama

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.08.2017.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.08.2017.

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora za gradnju 534

ULJANIK d.d. - Priopćenje o porinuću gradnje 500

ULJANIK d.d. - Očitovanje na Upit o promjeni cijene dionica ULJN-R-A

ULJANIK d.d. - Priopćenje o porinuću gradnje 520

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o održanoj glavnoj skupštini

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o izboru članova NO

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.06.2017.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.06.2017.

Uljanik d.d. - Priopćenje o predaji gradnje 513 Siem Cicero

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.05.2017.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.05.2017.

ULJANIK d.d. GS 12062017 - objava rezulatata glasovanja

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ULJANIKA d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću broda

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o povećanju temeljnog kapitala

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Poziv na redovitu glavnu skupštinu društva 3. MAJ Brodogradilište d.d.


ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 28.04.2017.

ULJANIK d.d. - Poziv na redovitu glavnu skupštinu društva ULJANIK d.d.


ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora ULJANIKA d.d.

ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit Zagrebačke burze radi promjene cijene dionica ULJN-R-A

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2017.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2017.

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2016. godinu

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 28.02.2017.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 28.02.2017.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci gradnje 722

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.01.2017.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.01.2017.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci broda

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.12.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.12.2016

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću broda

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o opozivu i imenovanju direktora Društva

ULJANIK d.d. - Priopćenje o porinuću gradnje 513

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2016

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.09.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.09.2016

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću novogradnje 723

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.07.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.07.2016

ULJANIK d.d. - Priopćenje o predaji gradnje 512

ULJANIK d.d. GS 21072016 - objava rezulatata glasovanja

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ULJANIKA d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.06.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.06.2016

ULJANIK d.d. - Priopćenje o primopredaji broda 491 - Valovine

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Glavna skupština, odluke

ULJANIK d.d. - Poziv na redovitu glavnu skupštinu Društva

ULJANIK d.d. - Obrazac punomoći, GS - 21.7.2016.

ULJANIK d.d. - Obrazac prijave, GS - 21.7.2016.

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj sjednici NO

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.05.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.05.2016

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora

ULJANIK d.d. - Priopćenje o porinuću gradnje 512

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Poziv za GS

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac_prijave1

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac_prijave2

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.04.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.04.2016

3. MAJ Brodogradilište d.d. - tromjesečni izvještaj TFI-POD

3. MAJ Brodogradilište d.d. - tromjesečni izvještaj od siječnja do ožujka 2016.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - godišnji upitnik za 2015.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - financijski izvještaj i godišnje izvješće 31. prosinca 2015. godine

3. MAJ Brodogradilište d.d. - godišnji financijski izvještaj GFI POD BGP, prosinac 2015.

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Uljanika d.d.

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2016

ULJANIK d.d. - Godišnji upitnik - Kodeks korporativnog upravljanja

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.02.2016

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.02.2016

ULJANIK d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora 26.02.2016.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Informacija o matičnoj državi članici

ULJANIK d.d. - Informacija o matičnoj državi članici

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću broda

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.01.2016.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.01.2016.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.12.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.12.2015.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Statuta.pdf

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Odluke Glavna Skupština

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o novim materijalnim činjenicama

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.11.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.11.2015.

ULJANIK d.d. - Izvrsena predaja gradnje 507 Isaac Newton.pdf

ULJANIK d.d. - Priopcenje o potpisu ugovora 12.11.2015.pdf

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac prijave

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac punomoći

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu Društva

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci teglenice

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.10.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.10.2015.

ULJANIK d.d. - rezultati glasovanja sa Izvanredne Glavne skupštine od 22.10.2015.

ULJANIK d.d. - Obavijest o izvršenom upisu smanjenja temeljnog kapitala

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ULJANIKA d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci teglenice

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.09.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.09.2015.

ULJANIK d.d. - Predaja gradnje 502 „BAGTYYAR“

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću teglenice (barže)

ULJANIK d.d. - Obrazac punomoći za GS

ULJANIK d.d. - Obrazac prijave na GS

ULJANIK d.d. - Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora

ULJANIK d.d. - Priopćenje o održanoj sjednici Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Rezultati glasovanja sa redovite glavne skupštine ULJANIK d.d.

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.08.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.08.2015.

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini ULJANIKA d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o odlukama izvanredne Glavne skupštine

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci teglenice (barže)

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.07.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.07.2015.

ULJANIK d.d. - Obrazac prijave za sudjelovanje na redovitoj Glavnoj skupštini ULJANIK d.d. 28.08.2015

ULJANIK d.d. - Obrazac punomoći za sudjelovanje na redovitoj Glavnoj skupštini ULJANIK d.d. 28.08.2015

ULJANIK d.d. - Poziv na redovitu Glavnu skupštinu društva ULJANIK d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću teglenice (barže)

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac punomoći za sudjelovanje na izvanrednoj GS 27.08.2015

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac prijave na izvanrednu GS 27.08.2015

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Poziv na izvanrednu Glavnu skupštinu društva 3.MAJ Brodogradilište d.d.

ULJANIK d.d. - Ugovor o pripajanju društva ULJANIK AKS ULJANIK Brodogradilištu d.d. 06.07.2015.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.05.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.06.2015.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o održanoj glavnoj skupštini

ULJANIK d.d. - Priopćenje sukladno članku 459. ZTK

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću broda

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 29.05.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.05.2015.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac prijave za sudjelovanje na redovitoj Glavnoj skupštini društva 3.MAJ Brodogradilište d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Obrazac punomoći za sudjelovanje na redovitoj Glavnoj skupštini društva 3.MAJ Brodogradilište d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Redovita glavna skupština društva 3.MAJ Brodogradilište d.d.

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci dvije teglenice (barže)

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu Ugovora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dviju teglenica (barži)

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.04.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.04.2015.

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora Uljanika d.d.

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - godišnji upitnik

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci dvije teglenice (barže)

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2015.

ULJANIK d.d. - Godišnji upitnik uz kodeks korporativnog upravljanja

ULJANIK d.d. - Izvršeno porinuće gradnje 507 „ISAAC NEWTON“

3. MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 27.02.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 27.02.2015.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o stupanju na snagu Ugovora o izgradnji 2 broda

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dviju teglenica (barži)

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci dvije teglenice (barže)

ULJANIK d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora ULJANIKA d.d.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci četiri teglenice (barže)

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora ULJANIKA d.d.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.01.2015.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.01.2015.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dviju teglenica (barži)

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Riješenje Trgovačkog suda u Rijeci o povećanju temeljnog kapitala i izmjeni Statuta društva

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.12.2014

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.12.2014

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o imenovanju Predsjednika Uprave Društva

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Ugovori o gradnji brodova

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dviju teglenica (barži)

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci teglenice (barže)

ULJANIK d.d. - Priopćenje o isporuci gradnje 501 „Berkarar“

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 28.11.2014

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 28.11.2014

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Odluke sa Glavne skupštine društva 3.Maj Brodogradilište d.d.

ULJANIK d.d. - Priopćenje o isporuci gradnje 492 „Mirakh“

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2014.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2014.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci dvije teglenice

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci pet teglenica (barži)

ULJANIK d.d. - Izvršena primopredaja gradnje 506 „Mljet“

ULJANIK d.d. - Izvršeno porinuće teglenica

ULJANIK d.d. - Odgoda najavljene sjednice Nadzornog odbora

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dviju teglenica

3.MAJ Brodogradilište d.d. - obrazac punomoći - izvanredna glavna skupština 02.12.2014.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - obrazac prijave - izvanredna glavna skupština 02.12.2014.

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora Uljanika d.d.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - izvanredna glavna skupština 02.12.2014.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dviju teglenica

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.09.2014.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.09.2014.

ULJANIK d.d. - Izvršena primopredaja gradnje 505 - "Krk"

3.MAJ Brodogradilište d.d. - vlasnička struktura per 31.08.2014.

ULJANIK d.d. - vlasnička struktura per 31.08.2014.

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci dviju teglenica (barži)

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dviju teglenica (barži)

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Priopćenje o isporuci dviju teglenica

3.MAJ Brodogradilište d.d. - vlasnička struktura per 31.07.2014.

ULJANIK d.d. - vlasnička struktura per 31.07.2014.

3.MAJ Brodogradilište d.d. - priopćenje o isporuci dviju teglenica

ULJANIK d.d. - financijski izvještaj 2Q 2014.

ULJANIK d.d. - financial report 2Q 2014.

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora između ULJANIK Brodogradilišta d.d. i SEA HORSE SHIPPING INC.

3.Maj Brodogradilište d.d. - nerevidirani nekonsolidirani izvještaj za 2Q 2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - nerevidirano nekonsolidirano financijsko izvješće za 2Q 2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Provedba upisa vlasništva dionica društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.

ULJANIK d.d. - Provedba članka 17. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d.

ULJANIK d.d. - Potpisani primopredajni dokumenti za gradnju 504 „Brač“

3.Maj Brodogradilište d.d. - Rezultati glasovanja s redovite Glavne skupštine društva 3.MAJ Brodogradilište d.d. od 27.06.2014.g.

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.06.2014.

3.Maj Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.06.2014.

3.Maj Brodogradilište d.d. - Odluke Glavne skupštine 27.06.2014

ULJANIK d.d. - Rezultati glasovanja sa redovite Glavne skupštine ULJANIK d.d.

ULJANIK d.d. - Porinuće gradnje 502 Bagtyyar

ULJANIK d.d. - Skupštinske odluke 18.06.2014

ULJANIK d.d. - Izvršena primopredaja gradnje 503 Kornati

3.Maj Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dvije teglenice

ULJANIK d.d. - Obavijest o realiziranoj obvezi iz članka 17. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.

3.Maj Brodogradilište d.d. - Priopćenje o porinuću dvije teglenice

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.05.2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.05.2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Priopćenje o potpisu Ugovora o gradnji tankera za prijevoz asfalta, nafte i kemikalija

ULJANIK d.d. - Poziv za kupnju dionica

ULJANIK d.d. - Obveza po Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica 3MAJ-R-A od 28.06.2013

3.Maj Brodogradilište d.d. - Prijedlog izmjene Statuta društva

ULJANIK d.d. - Obrazac punomoći za sudjelovanje na redovitoj Glavnoj skupštini društva

ULJANIK d.d. - Obrazac prijave na redovitu Glavnu skupštinu društva

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obrazac punomoći za sudjelovanje na redovitoj Glavnoj skupštini društva

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obrazac prijave na redovitu Glavnu skupštinu društva

3.Maj Brodogradilište d.d. - Poziv na Glavnu skupštinu

ULJANIK d.d. - Poziv za redovitu glavnu skupštinu društva

3.Maj Brodogradilište d.d. - Poziv za redovitu glavnu skupštinu društva

ULJANIK d.d. - Poziv za redovitu glavnu skupštinu društva

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 30.04.2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 30.04.2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o porinuću dvije teglenice

ULJANIK d.d. - Održana sjednica Nadzornog odbora

3.Maj Brodogradilište d.d. - Odluke Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

3.Maj Brodogradilište d.d. - Najava održavanja sjednice Nadzornog odbora (Poziv za 9. sjednicu NO)

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o isporuci četiri teglenice

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o imenovanju člana Uprave društva

3.Maj Brodogradilište d.d. - Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja za 2013. godinu

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva

ULJANIK d.d. - Izvršeno porinuće gradnje 506

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o porinuću dvije teglenice

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora za gradnju tankera

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Vlasnička struktura per 31.03.2014

ULJANIK d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja za 2013

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o isporuci četiri teglenice

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o porinuću dvije teglenice

ULJANIK d.d. - Izvršeno porinuće gradnje 505

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora JDN

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 28.02.2014

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora IHC

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o porinuću dvije teglenice

ULJANIK d.d. - Obavijest o održanoj sjednici NO

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora

ULJANIK d.d. - Izvršeno porinuće gradnje 504

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.01.2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o porinuću dvije teglenice

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o imenovanju člana Uprave Društva

ULJANIK d.d. - Izvršeno porinuće gradnje 503

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o isporuci sedam teglenica

ULJANIK d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora za gradnju dva broda

3.Maj Brodogradilište d.d. - Priopćenje o potpisu ugovora za gradnju dva broda

3.Maj Brodogradilište d.d. - Porinuće dvije teglenice 10.01.2014

3.Maj Brodogradilište d.d. - Porinuće dvije teglenice 03.01.2014

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.12.2013

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest 31.12.2013

ULJANIK d.d. - Priopćenje 31.12.2013

ULJANIK d.d. - Gradnja 493 "Taurus" isporučena

ULJANIK d.d. - Porinuće gradnje 501 "Berkarar"

ULJANIK d.d. - Obavijest o sklapanju Sporazuma s Jadroplovom

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 29.11.2013

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o isporuci sedam teglenica (barži)

ULJANIK d.d. - Izvješće o preuzimanju trgovačkog društva 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o porinuću dvije teglenice (barže)

ULJANIK d.d. - Obavijest sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala

ULJANIK d.d. - Vlasnička struktura per 31.10.2013

ULJANIK d.d. - Očitovanje na upit ZSE od 30.10.2013

ULJANIK d.d. - Informacija o sjednici NO 28.10.2013

ULJANIK d.d. - Najava sjednice Nadzornog odbora Uljanika d.d. 28.10.2013

3.Maj Brodogradilište d.d. - Mišljenje Uprave o konkurentskoj ponudi

3.Maj Brodogradilište d.d. - Obavijest o porinuću dvije teglenice (barže)

3.MAJ Brodogradilište d.d. - Obavijest o primitku Konkurentske ponude za preuzimanje

ULJANIK d.d. - Objava produženja roka trajanja ponude za preuzimanje

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - Dopunjeno Mišljenje Uprave o ponudi za preuzimanje

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - Očitovanje na Izmijenjeno Mišljenje Uprave Ciljnog društva o Ponudi za preuzimanje

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - Obavijest o namjeri objave konkurentske ponude za preuzimanje

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - Porinuće 2 teglenice 03.10.2013

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - Mišljenje Uprave o Ponudi za preuzimanje

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - Očitovanje RV na Mišljenje Uprave o Ponudi za preuzimanje

3.MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. - Isporučene dvije teglenice

Porinuće gradnje 491 "Valovine"

Skupštinske odluke 27.08.2013

Obrazac punomoći 27.08.2013

Obrazac prijave 27.08.2013

Informacija o održanoj sjednici Nadzornog odbora 16.07.2013

ZSE Nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

Najava sjednice Nadzornog odbora 26.07.2013

Priopćenje - Ugovor 3.Maj

ULJANIK d.d. vlasnička struktura 28.06.2013

ULJANIK d.d. - Poziv na Glavnu Skupštinu 27.08.2013

Priopćenje - Potpis ugovora

Prijava stjecanja vlastitih dionica

Priopćenje ULJANIK d.d.

Informacija o odluci Nadzornog odbora ULJANIK d.d.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o kupnji dionica BI 3.Maj

Isporučena gradnja 497 Bartolomeu Dias

ULJANIK d.d. - Rezultati glasovanja izvanredne glavne skupštine 26.04.2013

Godišnji dokument objavljenih informacija ULJANIK d.d. za 2012. godinu

Obavijest o održanoj sjednici NO ULJANIK d.d.

ULJANIK d.d. - Skupštinske odluke 26.04.2013

Najava sjednice NO ULJANIK d.d.

Porinuće novogradnje 493 Taurus

Obrazac punomoći 26.04.2013

Obrazac prijave 26.04.2013